Samskabelse|Facilitering|Undervisning

Facilitering af strategiske temadage, fyraftensmøder og udviklingskurser
(for boligsociale styregrupper og boligorganisationer)

Skab nyt liv i beboerdemokratiet?
– Giv demokratiet et serviceeftersyn med nye arbejdsformer og bedre beboerinddragelse.

Temadagen/fyraftensmødet sætter fokus på årsager og barrierer for udviklingen af et mere aktivt beboerengagement. Der sættes fokus på mødernes form og indhold og behovet for et inkluderende og kreativt frivilligmiljø. Hvordan kan der udvikles en ny frivilligkultur? Temadagen kan også gennemføres som et udviklingskursus for afdelingsbestyrelsen.
Temadage Beboerdemokratiet (tverskov)

Skal ghetto-strategien justeres?
– Måske skaber I “den gode ghetto”, men er det godt nok? Skal den ikke afvikles?

Temadagen/fyraftensmødet om jeres ghettostrategi vil sætte fokus på jeres helhedsplan, den kommende helhedsplan, jeres prioriteringer og strategiske valg. Hvor har jeres indsats haft en reel effekt, og hvad skal der til for at justere projektet, så det får en større effekt på den sociale- og etniske beboersammensætning? Temadagen sætter fokus på hvilke strategiske valg, der skal til for at afvikle ghettoen. En ghetto-exit-plan.
Temadage ghettostrategi (tverskov)

Har I problemer med at forankre de boligsociale projekter?
– Få ny inspiration og sæt fokus på forankringsstrategier og metoder til bedre forankring.

Temadagen/fyraftensmødet sætter fokus på, at forankring ikke er en af projektets sidste opgaver, men er en del af helhedsplanens overordnede strategi og metode, så man fra start skaber bæredygtige og forankringsmulige projekter. Hvordan kan I udvikle en forankringsstrategi, og skabe forankringsmetoder og forankringsplaner? Forankring kræver, at I udvikler lokale læringsprojekter og kurser for frivillige.
Temadage Forankring (tverskov)

Har I en plan for kompetenceudvikling af de frivillige?
– Sæt fokus på frivilliges kompetencer, læringsforløb og lokale uddannelsesplaner.

Temadagen/fyraftensmødet rejser spørgsmålet om det er muligt ”at ryste posen” og finde penge til læringsprojekter, så de frivillige og beboerdemokraterne klædes bedre på til at løfte de boligsociale opgaver? Lokal kompetenceudvikling bør bygge på udvikling af lokale uddannelsesplaner, hvor man kortlægger ildsjælenes kompetencebehov.
Temadag kompetenceudvikling (tverskov)

Giver jeres evalueringer ny viden der kan forbedre jeres projekt?
– Gå et spadestik dybere og få hjælp til at lave en kvalitativ evaluering.

En temadag kan sætte fokus på jeres boligsociale evalueringer. Hvad er begrænsningerne i de selvevalueringer, der foretages? Hvad er det, I ikke får målt? En temadag kan kombineres med en interviewundersøgelse, der sætter fokus på samarbejdet, styregruppens funktion, afdelingsbestyrelsen rolle og indflydelse, forankring af projekter, projektets vision og udviklingsstrategi og skabelsen af en ny frivilligkultur.
Temadage Evalueringer (tverskov)

Har boligorganisationen sat kursen for de næste 5 år?
– Juster jeres vision, værdier og mål og lav en bedre handleplan for arbejdet.

Temadagen sætter fokus på boligorganisationens udfordringer, vision, værdier og mål og udvikler en dialog imellem da mange parter, som hver for sig og sammen skal bidrage til at løse udfordringerne. Temadagen kan kombineres med opfølgende møder og munde ud i et strategisk oplæg, der peger på udfordringer og løsninger. Det kan danne udgangspunkt for boligorganisationens fremtidige arbejde.
Temadage vision og mål (tverskov)

LÆS OM MINE YDELSER OG PRODUKTER
Skal du have et hurtigt overblik over mine aktuelle ydelser og produkter, og hvem jeg har løst opgaver for i de seneste år, så klik på linket.
Ydelsesblad Tverskov Kommunikation & Udvikling 2015       Boligsociale ydelser 2015

DE TOLV BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER
Har du behov for ny inspiration og at reflektere over, hvordan de boligsociale projekter kan justeres og videreudvikles, så find inspiration i oplægget “De 12 boligsociale dilemmaer og udfordringer”. Oplægget kan også bruges som udgangspunkt for en temadag om udvikling af jeres boligsociale projekt. De 12 boligsociale dilemmaer og udfordringer (tverskov)

FORMIDLING, SYNLIGHED OG STORYTELLING
Mediekursus for ledelsesgrupper, personalegrupper og frivillige borgere. Det populære og meget roste mediekursus fører dig ind i mediernes maskinrum og giver deltagerne viden og værktøjer, så de kan blive troværdige og professionelle kilder, som er leveringsdygtige i netop det, journalister efterspørger. Kursus og temadag om mediekontakt

TEMADAGE FOR KOMMUNALE MEDARBEJDERE
Tverskov Kommunikation & Udvikling tilbyder nu fem forskellige temadage for kommunale ledergrupper og personalegrupper, der arbejder med borgerinddragelse, frivillige og med udvikling af velfærdssamfundet. De fokuserer bl.a. på de kommunale embedsmænds rolle i borgerinddragelsen, dialogen med aktørerne i de almene boligområder, strategier til afvikling af ghettoer og forankring af de boligsociale indsatser. Hent tilbud om temadage som pdf-fil.    Kurser og temadage for kommuner 2014

ABSOLUT EN ANBEFALING VÆRD
“Vi har brugt Tverskov Kommunikation & Udvikling i forbindelse med en temadag om frivilligt arbejde i april 2012. Deltagerkredsen var beboervalgte og ansatte i fire boligafdelinger i Helsingør med sociale Helhedsplaner.

Kim Tverskov gennemførte en workshop om emnet ”Hvordan skaffer vi flere hænder”. Workshoppen var meget vellykket med en fin balance mellem Kim Tverskovs velforberedte oplæg og involveringen af deltagerne undervejs. Det har resulteret i et omfattende idékatalog, som deltagerne fremadrettet kan bruge i det videre arbejde i bestyrelserne og i arbejdet med Helhedsplanerne.

Blandt de mange konsulentfirmaer indenfor det boligsociale felt byder Tverskov Kommunikation & Udvikling ind med stor seriøsitet og er absolut en anbefaling værd”.

Bo Andersen
Leder af Områdesekretariatet i Helsingør

STOR VIDEN OG EN GOD FORMIDLER
“Kim Tverskov har som menneske er stor evne til, at skabe debatter og derved

få netop de ting frem i en forsamling, som trænger til belysning og
underbygning. Kim Tverskov besidder en stor viden og forstår at formidle
denne viden videre på en behagelig og yderst god facon.”

Tove Jensen
Næstformand i Faaborg-Midtfyn Kommunes Ældreråd.

 

Der er lukket for kommentarer.