Almen ghettostrategi

Foredrag:

FRA UDSAT TIL VÆRDSAT

Boligselskabet har igennem en del år arbejdet med boligsociale helhedsplaner og opbygget en vis boligsocial viden og erfaring. Der er blevet renoveret og igangsat mange boligsociale indsatser, men bundlinjen har ikke ændret sig: Man er i realiteten blevet dygtig til at administrere ghetto-erne i stedet for at i afvikle dem. Indsatsen skaber bedre trivsel i boligområderne, men boligorganisation og kommune har ikke det partnerskab der skal til, for at ændre på de etniske- og sociale nøgletal. Der mangler en ghetto-strategi.

–          Holdes der regnskab med ghetto-tallene?

–          Rokkes der ved den sociale- og etniske beboersammensætning?

–          Administrerer I eller afvikler I jeres ghettoer?

Foredraget lægger op til en dialog om, hvordan boligselskabet udvikler en reel ghettostrategi, der afvikler ghettoerne i stedet for at administrere dem.