8 trin i samskabelse

1. Diskutér potentialet i samskabelse
Tag en runde og snak om, hvorfor samskabelse er noget særligt, og hvordan samskabelse adskiller sig fra et traditionelt samarbejde. Via en sådan forventningsafstemning skabes der fælles holdninger og forventninger til, hvordan der skal samskabes.

2. Udvælg et problem, et tema eller en udfordring
Samskabelse sker med udgangspunkt i en enighed om et tema, et problem eller en udfordring, som man gerne vil løse sammen. Bliv enige om, hvad der er samskabelsens indhold og formål.

3. Diskutér fordele og ulemper ved den aktuelle praksis
Diskutér, hvordan den aktuelle praksis er, og hvilke fordele og ulemper der er ved den måde. man hidtil har løst opgaven på. Vurdér fordele og ulemper ved forskellige løsningsstrategier.

4. Oplist de opgaver der skal løses
Lav en kort beskrive de (del)opgaver, der udføres for at løse den samlede opgave, så alle får et overblik over opgaven. Oplistningen af opgaver gør det nemmere senere at fordele ansvaret på en ny måde’

5. Diskutér hvad det kræver at løse opgaven
Hvad kræver det at løse opgaven? Skal der sættes nye standarder for opgaveløsningen? Skal man opretholde samme kvalitetsniveau? Vil man acceptere et andet kvalitetsniveau?

6. Overvej hvordan relationer og roller kan ændres
Find ud af, hvordan I fordeler rollerne på nye måder, og hvem der har ansvar for hvad? Skal en del af opgaven løses af professionelle? I hvilket omfang kan frivillige bidrage til at løse en del af opgaven? Hvordan kan begge grupper samarbejde i opgaveløsningen?

7. Lav en skitse til en ny organisering
Der er ved at danne sig en ny forståelse for, hvordan opgaven skal løses, og hvad det kræver i forhold til ressourcer, organisering, møder og nye strukturer. Lav en skitse, der viser hvordan nye strukturer, netværk og organiseringer indgår i den samlede opgaveløsning.

8. Formulér korte skriftlige samarbejdsaftaler
Hvis det er nødvendigt, så lav skriftlige aftaler, der beskriver det man er enige om, f.eks.om opgavens indhold, omfang, tidsplan og den kvalitet man tilstræber.