Almen frivilligpolitik

Inspirationsforedrag:

Foredrag: Fra tilskuer til deltager (Boligselskabets frivilligpolitik)
De almene boligorganisationer har igennem de sidste årtier skabt en servicekultur, hvor beboere mod at betale husleje ”serviceres” af professionelle (administrationer, gårdmænd og beboerdemokrater), uden at der stilles krav til beboernes egen deltagelse. Det har skabt en almen frivilligkultur, hvor hovedparten af beboere er passive tilskuere og ikke tager medansvar for deres boligområde. Det afspejler sig i deltagelse i afdelingsmøder, manglende interesse for at deltage i beboerdemokratiet og at påtage sig opgaver, der kan skabe bedre trivsel.

  • Hvad gør boligorganisationen for at motivere flere til at blive frivillige?
  • Hvad gøres der for at støtte, forkæle og opmuntre nye frivillige?
  • Har boligorganisationen en politik for at tiltrække og uddanne frivillige?

Frivilligt arbejde i boligområder kan fremmes, hvis boligorganisationen formulerer en frivilligpolitik, Foredraget lægger op til en dialog om udvikling af en almen frivilligpolitik.