Almen frivilligpolitik

Frivilligpolitikken kan være boligselskabets, afdelingens eller organisationsbestyrelsens redskab til at rekruttere frivillige. Her kan potentielle frivillige læse om, hvilke rammer de kommer til at arbejde under og om de goder og fordele det kan give, at arbejde som frivillig.

Frivilligpolitikken er i realiteten boligafdelingens „personalepolitik“ i forhold til de frivillige eller organisationsbestyrelsens politik for rekruttering, fastholdelse og udvikling af frivillige beboerdemokrater.

Frivilligpolitikken kan bestå i en beskrivelse af principper for:

• Beboerinddragelse
• De frivilliges rettigheder
• Frivilliges kompetenceudvikling
• Kursus og uddannelsestilbud

Læs en mere samlet beskrivelse af en almen frivilligpolitik
Almen frivilligpolitik (tverskov)