Workshop i Esbjerg

Tverskov Kommunikation & Udvikling stod i juni 2011 for en workshop om udvikling af beboerdemokratiet. 140 beboerdemokrater i Esbjerg fik stillet 9 spørgsmål og udviklede et omfattende idékatalog.

1. Hvilke tidssvarende budskaber kan skabe interesse for beboerdemokratiet?

2. Hvordan får vi beboerne til at stille op og tage mere ansvar?

3. Hvordan bliver vi bedre til at inddrage beboerne?

4. Hvordan skaber vi mere interessante og udbytterige afdelingsmøder?

5. Hvordan skaber vi interesse blandt unge for at tage ansvar?

6. Hvordan bliver vi bedre til at inddrage nydanskere?

7. Hvordan kan vi forandre vores bestyrelsesmøder og mødekultur?

8. Hvilken ny viden og nye kompetencer har beboerdemokrater brug for?

9. Hvad kan jeres boligselskab gøre for at udvikle beboerdemokratiet?

 

Læs idékataloget:

idekatalog-udvikling-af-beboerdemokratiet-_esbjerg_