Beboerhøjskolen

Social kapital. 
Ny boligsocial læringsstrategi: Læring i lokale fællesskaber

Læringsmiljøet skal flyttes fra kursuscentre til nærmiljøet i beboerhuse. Læringen skal være lokal, fleksibel, netværksopbyggende og handlingsrettet.
Sådan beskrives den nye læringsstrategi, som Beboerhøjskolen vil arbejde ud fra. Det nye læringsmiljø skal kombinere personlig udvikling med styrkelse af teamsamarbejde, og der skal bygges bro imellem ny læring og lokal handling.

Af Kim Tverskov
Mange beboerildsjæle, ejendomsfunktionærer og beboervalgte i den almene sektor har brug for flere komptencer, hvis de skal være med til at udvikle og forankre de boligsociale projekter. Det er boligorganisationerne, som står for uddannelse af de beboervalgte, og kurserne arrangeres i regelen som standard-tilbud på kursuscentre langt fra boligområderne. Men mange bestyrelsesmedlemmer og frivillige – der står på spring for at tage et lokalt ansvar – har ikke tid til tidskrævende kurser, og mange vil hellere deltage i et lokalt læringsmiljø med nogen, de kender i forvejen. Derfor skal  læringsstrategien være nærværende, lokal og skræddersyet til enkeltpersoner og mindre grupper af beboere. Og den skal bygge bro imellem ny læring og lokal handling.

Skole for livet
På basis af mange års erfaringer med uddannelse og kompetenceudvikling har Tverskov Kommunikation & Udvikling derfor taget initiativ til at starte ”Beboerhøjskolen”, der vil skabe anderledes læringsforløb, som designes med udgangspunkt i de lokale ressourcer og behov. Ideen med at kalde det for en ”højskole” er, at højskolen er en ”skole for livet”, der kombinerer læring med personlig udvikling. Højskolen er et ”fristed” og et udviklingsmiljø, hvor der opbygges mange nye relationer, og hvor tankerne kan få lov til at flyve frit. I den almene sektor er det ikke nok at skabe traditionel individuel læring. Hvis læring skal give mening og opbygge energi og social kapital, skal den hægtes op på konkrete projekter og fælles handling.

Fleksible kurser
Frivillige, beboervalgte og ansatte i den almene sektor er ikke vant til at sidde på skolebænken, så det er vigtigt, at undervisningen er konkret og målrettet mod noget lokalt. Læringen skal være fleksibel og udvikle sig i en tæt dialog med deltagerne, så der udvikles et fælles, trygt og kreativt læringsrum, hvor deltagerne får ny energi og lyst til at engagere sig. For at fastholde motivationen og energien, skal det i læringsforløbet være fleksibelt, og det skal være muligt undervejs at justere kursusindholdet i forhold til deltagernes ønsker og behov. Kurserne skal have et klart tema, der kan kombineres med viden og værktøjer inden for en lang række områder som f.eks. kommunikation, beboerinddragelse, projektudvikling, beboerdemokrati, inddragelse af frivillige, organisations- og ledelsesudvikling, formidling, journalistik og medieforståelse.

Samarbejdspartnere
Beboerhøjskolen er i gang og tilbyder nu sine første kurser. I løbet af foråret 2014 vil højskolen finde relevante samarbejdspartnere og flere undervisere og oprette en hjemmeside, der får domænenavnet: www.beboerhøjskolen.dk.

Beboerhøjskolen ønsker at tiltrække undervisere med en bred erfaring inden for det boligsociale- og det frivillige arbejde. Skolen satser især på at udvikle et team af gode undervisere med anden etnisk baggrund end dansk.

Beboerhøjskolen vil:

  • ·    Etablere skræddersyede kurser i samarbejde med de lokale aktører
  • ·    Bruge læringsforløb som springbræt til at igangsætte lokale aktiviteter
  • ·    Motivere til fornyelse ved at bryde med rutiner og gamle konventioner
  • ·    Kombinere læring med netværksdannelse, teamsamarbejde og partnerskaber
  • ·    Udfordre de almene traditioner og normer og skabe en ny frivilligkultur
  • ·    Fremme dialog om boligområder med nye driftsformer og beboerinddragelse

Læs mere på Beboerhøjskolens hjemmeside:
http://beboerhojskolen.dk/