Almen integrationspolitik

Inspirationsforedrag:

PLADS TIL ALLE

Mange kommuner har vedtaget en integrationpolitik, der er en vision for det fællesskab og den inklusion som forvaltninger og ansatte skal arbejde for. Trods det, at 25 % af beboerne i den almene sektor er beboere med en indvandrerbaggrund, og at der tydeligvis er meget store udfordringer med integration og inklusion, er der endnu ingen boligorganisationer, som har udarbejdet en integrationspolitik.

  • Hvordan modtager I nye beboere med anden etnisk baggrund end dansk?
  • Hvad gør I for at styrke inklusionsprocessen i det enkelte boligområde?
  • Hvordan informerer I, og hvad gør I for at skabe plads til alle?

Der er en lang række udfordringer med hensyn til at forstå, hvad en almen bolig er og at kunne bo og være aktiv i et boligområde, hvor adfærd, kultur, husorden og omgangstone kan være fremmed. Foredraget lægger op til en dialog om, hvordan boligorganisationen kan udvikle en integrationspolitik.