Boligstrategiske planer

Inspirationsforedrag

MÅL OG HANDLEPLAN 2014 – 2018

Hvordan udvikles boligorganisationen ud fra en fælles analyse af de udfordringer den almene sektor står over for, bl.a. øget tilgængelighed, nye boligkrav, og en grøn og klimabevidst beboerservice? Har boligorganisationen en klar vision og nogle værdier, der efterleves i praksis?  Har I fokus på organisationens nøgletal og har I formuleret fælles mål for, hvordan de skal udvikle sig de næste fem år?

  • Arbejder I ud fra en fælles analyse af de almene udfordringer?
  • Har I formuleret en vision og nogle klare mål der rækker ud i fremtiden?
  • Arbejder I sammen om at påvirke jeres nøgletal og skabe fælles handleplaner?

Med udgangspunkt i praktiske erfaringer og eksempler lægger foredraget op til en dialog om, hvordan boligorganisationen kan udvikle en strategiplan, der giver retning og holder fokus på nøgletal og fælles mål.