Boligsocial forankring

Inspirationsforedrag

FRA PROJEKT TIL DRIFT

Overalt i verden kæmper organisationer, virksomheder og kommuner med at implementere tilsyneladende vellykkede projekter i den daglige drift. Det er en udfordring for projektsamfundet, og problemet er, at projekter ofte har deres eget liv og gennemføres isoleret fra organisationens hverdagsliv. I de udsatte boligområder har man svært at forankre projekterne, da de designes og udvikles uden en egentlig forankringsstrategi. Der er brug for en overordnet forankringsstrategi der sætter helt nye rammer for projektdesign, proces og projektforløb – ikke mindst projektafslutningen.

  • Hvordan kan helhedsplaner bygge på en forankringsstrategi?
  • Skaber de boligsociale projekter kompetenceudvikling og ny social kapital?
  • Arbejder I efter en konkret forankringsplan i sidste del af projektforløbet?

En boligsocial forankringsstrategi opdeler de enkelte delprojekter i forskellige faser og vurderer deres progression og relevans i forhold til, om der skabes lokalt ejerskab, social kapital, lokal medfinansiering, og indgår relevante forankringsaktører.

Foredraget lægger op til en dialog om, hvordan boligselskabet kan udvikle en boligsocial forankringsstrategi, der implementerer projekterne i driften.