Boligsocial forankring

FRA PROJEKT TIL DRIFT

Tverskov Kommunikation & Udvikling arbejder med et udviklings- og styringsværktøj “Fra projekt til drift”. Værktøjet kan bruges af projektmedarbejdere, styregrupper, sekretariatsledere, driftschefer, boligsociale konsulenter og chefer i boligorganisationer og i kommuner.

Læs om forankringsstrategi, forankringsmetode og hvorfor det er godt at udarbejde en konkret forankringsplan.

Forankringsguide fra projekt til drift (tverskov)