Fra tilskuer til deltager

Strategi for beboerinddragelse

God beboerinddragelse handler om at kortlægge beboersammensætningen i boligområdet og at finde ud af, hvilke ønsker beboerne har, og hvad de kan engageres i? Går man ind og ser på de faser, som beboerne gennemlever i processen fra at være passiv tilskuer til aktiv deltager, kan man opdele inddragelsesprocessen i flere faser. Tverskov Kommunikation & Udvikling har udviklet en inddragelsesguide, der opdeler beboerinddragelsen i 5 faser.

1 fase: Fra passiv til tilskuer
Den nyindflyttede beboer har udelukkende fokus på sin egen lejlighed og på at indrette sig i sit nye hjem. I denne fase møder beboeren de første beboere på trappeopgangen. Det er her man skal tage fat i dem i form af en velkomstpakke eller en introduktion til boligområdet. I denne fase kan beboeren udvikle sig fra passiv til nysgerrig tilskuer, der observerer de mange beboertilbud i området.

2 fase: Fra tilskuer til deltager
I næste fase har beboeren fået et større overblik over boligområdets tilbud og aktiviteter. Beboeren vælger at deltage i en aktivitet ud fra sine egne interesser og sine individuelle behov. Beboeren går fra at være tilskuer til at blive deltager i beboerklubber eller i arrangementer i boligområdet.

3 fase: Fra deltager til ildsjæl
Deltagelse i klubber og aktiviteter kan være et springbræt til næste fase, hvor beboeren begynder at forstå nødvendigheden af fællesskabet og at der er nogle, som påtager sig et direkte ansvar som tovholder for en aktivitet. Beboeren begynder selv at tage initiativer.

4 fase: Fra ildsjæl til beboervalgt
Som ildsjæl drives beboeren stadig af egne interesser, lyst og individuelle behov, men disse kombineres gradvist med ønsket om at tage et socialt medansvar og for at gøre noget mere for fællesskabet. Ildsjælen fokuserer mere og mere på fællesskabets behov og på nødvendigheden af at gå ind i beboerdemokratiet. Det kan ske tøvende (i første omgang som suppleant) og senere som fuldgyldigt medlem af afdelingsbestyrelsen. Beboeren har skiftet rolle fra at være fri ildsjæl til beboervalgt med diverse pligter og opgaver.

5 fase: Fra beboervalgt til medborger
Sidste fase i processen sker, når beboeren ser boligområdet i en større sammenhæng. Boligområdets mange udfordringer kan ikke løses inden for boligområdets rammer, hvorfor boligselskab og kommune bliver en ny ”kampplads”. Beboeren går fra at være beboervalgt til at forstå sig selv som medborger og som en del af lokalsamfundet. Beboeren begynder at deltage i møder om lokalplaner og kvarterudvikling og engagerer sig i boligselskabet.

Tverskov Kommunikation & Udvikling har udviklet en inddragelsesguide.
Læs den her. Inddragelsesguide fra tilskuer til deltager (tverskov)