Vision for boligselskabet

Brøndby Boligselskab har indledt et samarbejde med Tverskov Kommunikation og Udvikling om at udvikle en vision, et værdigrundlag og en handleplan for boligorganisationen frem til 2018.

Af Kim Tverskov
Det sker for at styrke boligselskabet som en moderne og professionel organisation med fremtidssikrede boliger og en konkurrencedygtig beboerservice. Projektet kaldes ”Brøndby Boligselskab vision og mål 2018” og udmøntes i konkrete politikker og handleplaner.

Styrker gennemslagskraften
Processen gennemføres som en dialog imellem administration, afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen, så organisationens nye arbejdsgrundlag og funktion ikke blot er en videreudvikling af nye arbejdsformer og arbejdsgange, men også styrker organisationens identitet, image og eksterne gennemslagskraft. Målet er at beboere, beboervalgte, administration og ledelse sammen udvikler en fælles identitet og stolthed og bliver aktive ambassadører for Brøndby Boligselskab.

Kommunikation og PR
Udvikling af ”vision og mål 2018” har også til formål, at udvikle en fælles viden om de konkurrenceudfordringer boligorganisationen står over for i forhold til boligernes fremtidssikring og niveauet for fremtidens beboerservice. Vision og mål 2018 skal desuden lægge nogle rammer for Brøndby Boligselskabs kommunikation, markedsføring og organisationsudvikling.

Udvikling i tre faser
Udviklingsprojektet vil forløbe i tre faser. Første fase er udviklingen af en vision, værdier og mål. Anden fase bliver udviklingen af en handleplan med fokus på udvalgte indsatsområder og tiltag. Tredje fase bliver udvikling af et udviklingsværktøj for afdelingsbestyrelserne.

Download kort strategioplæg, som I kan diskutere på næste møde i Organisationsbestyrelsen. Oplægget kan bruges som grundlag for  et samarbejde med Tverskov Kommunikation & Udvikling, der kan facilitere processen.

Skabelon til strategipapir for boligselskab