Workshop om demokratiet

Lørdag den 1. september deltog fem afdelingsbestyrelser fra Høje Kolstrup i en temadag om udvikling af beboerdemokratiet. Dagen var tilrettelagt i samarbejde imellem det boligsociale projekt i Høje Kolstrup og Tverskov Kommunikation & Udvikling. Dagen var opbygget som tre workshops med oplæg, dialog og idéudvikling.

Af Kim Tverskov
Første workshop havde fokus på beboerdemokraterne og den ekskluderende frivilligkultur den almene sektor (og loven om beboerdemokratiet) har skabt i de sidste 30 år. Er der blevet opbygget en beboerkultur, hvor beboerne har mistet deres ansvar og bliver serviceret af boligselskab og ejendomsfunktionærer? Der blev vist eksempler på, at der i dag er boligområder, som stiller krav til beboerne om deltagelse i afdelingsmøder, aktiviteter og hvor man forventer, at hver beboer tager deres naboskab alvorligt.

Interessante frivillighistorier
Anden workshop havde fokus på de frivillige. Hvorfor arbejder flere og flere danskere som frivillige, når der samtidig meldes om et vigende antal frivillige i almene boligområder? Er der et uudnyttet frivilligt potentiale i den almene sektor?  I workshoppen fortalte deltagerne deres individuelle frivillighistorie, som en inspiration til en øget refleksion om, hvad der skal til for at motivere flere til at gå ind i beboerdemokratiet.

Bestyrelsens inddragelsesstrategi
Sidste workshop havde fokus på beboerne som målgruppe. Hvordan inddrages beboerne, på hvilke præmisser og med hvilke inddragelsesstrategier? I løbet af dagen udviklede bestyrelserne et idékatalog.

Læs idékataloget her.idekatalog-hoeje-kolstrup

Bestyrelsesudvikling (2018)