Borgerdialogens udfordringer

Kommunale medarbejdere forbereder sig til borgermøde i Lyngby-Taarbæk
Kommunale medarbejdere forbereder borgermøde i Lyngby-Taarbæk KommuneEfter kommunalreformen er

Efter kommunalreformen er borgerinddragelse kommet mere på dagsordenen i kommunerne.

Den nye fase i kommunernes inddragelsesproces består i at tage skridtet fra at sende en sag i “høring” til at uddelegere beslutninger til borgerne og brugerne, der har en stor viden om, hvor ressourcerne ikke udnyttes optimalt, og hvordan der kan skabes bedre løsninger.

Som modtagere af offentlige ydelser oplever de på deres egen krop, hvad det offentlige kan byde på, og de tænker over, om indsatsen også giver dem den livskvalitet, de har brug for. Derfor kan inddragelse af borgere og brugere skabe bedre service og bedre velfærdsydelser.

Kommunalt ansatte skal lære at møde borgerne i øjenhøjde. De skal “smide den kommunale kittel” og være åbne over for borgernes viden og forslag. Kommunale projektmedarbejdere skal turde give slip og lære at handle i det kaos, der kan opstå, når borgerne kommer på banen med utraditionelle holdninger og forslag og det er vigtigt, at den kommunale sagsbehandling kan matche processen, så kommunen ikke opleves som en bremseklods.

Skal borgerinddragelse lykkes, er kommuner nødt til at uddanne de embedsmænd, der skal have borgerkontakten, så de bliver i stand til at håndtere et samarbejde, hvor kommunen som udgangspunkt opfattes som en samarbejdspartner med mange skjulte dagsordener og et ønske om at ville styre borgerprocessen.

Kommuner har brug for at styrke samarbejdet på tværs af forvaltninger og opbygge et team af medarbejdere, der kan gå ind i en borgerdialog, hvor  borgerne inddrages med udgangspunkt i klare mål, rammer, tidsplaner og økonomi, så borgerprocessen bygger på et oplyst og klart grundlag.

Kommunerne har behov for at udvikle en borgerinddragelsespolitik og en værktøjskasse i borgerindragelse. Mange kommuner er endnu ikke klædt på til at kunne skabe den gode borgerdialog.

Der er brug for en kommunal kortlægning af den eksisterende borgerinddragelse, formulering af mål for inddragelsen i de enkelte forvaltninger, for vidensdeling på tværs af forvaltninger og for kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere.

Foredrag (2018)