De seks boligsociale dilemmaer

Få ny inspiration og reflektér kritisk over det boligsociale arbejde. Er vi i gang med at udvikle et projektcirkus, der ikke får nogen ende og som bare fortsætter i én uendelighed? Har vi nok fokus på om vore projekter udvikler social kapital og fører til varige forbedringer, som kan  integreres i boligområdets daglige drift eller i de kommunale budgetter?

Arrangér sammen med Tverskov Kommunikation & Udvikling en temadag, der tager udgangspunkt i de seks boligsociale dilemmaer. Få ny inspiration til det boligsociale arbejde.

1. Udvikling i beboersammensætningen viser om I er på rette vej  

Dilemma 1: Boligområdet kan fremvise mange aktiviteter, men de påvirker stort set ikke boligområdets sociale kapital, f.eks. i form af en ændret beboersammensætning med flere ressourcestærke beboere. Boligområdet er ikke på vej ud af den negative spiral.

2. En beboerdemokratisk lærings- og udviklingsproces

Dilemma 2: Der udvikles igennem flere år et utal af lokale projekter og tiltag. Men afdelingsbestyrelserne og beboerdemokratiet får for lidt støtte, og der skabes for få nye kompetencer og værktøjskasser, som styrker beboerdemokratiets arbejde og evne til at fungere som lederskab.

3. Boligsociale tiltag og samarbejde på tværs

Dilemma 3: De boligsociale problemer og den socialt og etnisk skæve beboersammensætning skaber et utal af udfordringer for ejendomskontoret, bestyrelseskontoret og det boligsociale kontor. Men alligevel lever disse i tre adskilte verdener. Der er for lidt samarbejde.

4. Styregrupper med for lidt strategisk ledelse  

Dilemma 4: Styregrupper er blevet ”hverdag” og en administrativ størrelse, der beskæftiger sig meget med detaljer og konkrete problemstillinger. Men der er behov for strategisk ledelse og at følge projekterne i et helikopterperspektiv, så de boligsociale muskler prioriteres rigtigt.

5. Kommunikationsstrategi og udvikling af beboernes egne medier

Dilemma 5: De boligsociale medarbejdere har mange ressourcer, der bl.a. bruges til at formidle information om projektets arbejde (projektformidling). Men der er for lidt fokus på læring og kompetenceudvikling af frivillige og at opbygge boligområdets egne medier og kompetencer.

6. Social kapital og forankring af den boligsociale indsats

Dilemma 6: Der bliver formuleret mange mål, milepæle og succeskriterier i helhedsplanerne. Men de bygger ikke på en egentlig forankringsstrategi, der bør integreres som en del af projektdesignet, udviklingsprocessen og forankringen af de enkelte projekter.

 Læs hele artiklen om de seks boligsociale dilemmaer: De seks boligsociale dilemmaer