Den almene sektor

Tverskov Kommunikation & Udvikling arrangerer mange forskellige kurser og temadage indenfor den almene sektor. Kig på www.beboerhojskolen.dk

Måske kan du på hjemmesiden finde inspiration til jeres næste kursus eller temadag?