Ydelser til kommuner

     

Tverskov Kommunikation & Udvikling kan tilbyde:

Læring – Inspiration – Proces – Udvikling

Temadage for ledergrupper og personalegrupper:
Smid den kommunale kittel
Borgerdialog i de almene boligområder
Ghetto-strategi og det lokale samarbejde
Den gode kommunale projektleder
Velfærdssamfundets nye paradigme

Hent pdf-fil
Kurser og temadage for kommuner 2014

Inspiration og ny viden:

  • Inspirationsoplæg om aktuel viden og erfaringer med borgerinddragelse
  • Vidensdeling, metoder og værktøjer til beboer- og borgerinddragelse

Proces og facilitering:

  • Facilitering af borgerinddragelse i byudvikling, områdeløft og i almene boligområder
  • Rådgivning i konkrete borgerinddragelsesprojekter i lokalsamfund

Temadage og kompetenceudvikling:

  • Tværfaglig forvaltnings workshop om erfaringer med borgerinddragelse
  • Beboerdemokratiet og de almene organisationers rolle i lokalsamfund

Projektudvikling:

  • Kortlægning af kommunens bruger- og borgerinddragelse
  • Udvikling af pilotprojekter- og udviklingsprojekter