Almen arkitektur

Kvalitet i de almene boligkvarterer

I forbindelse med arkitekturens dag den 30. september 2011 har Tverskov Kommunikation & Udvikling sammen med Ballerup Kommune lavet en udstilling om de almene boliger.

Efter 2. verdenskrig begyndte man at bygge store parkbebyggelser, så arbejderbefolkningen kunne komme ud af byens slum – ud i lys, ren luft og i grønne omgivelser. Det blev starten på et alment eventyr i byggeri af moderne lejligheder i grønne omgivelser. De almene boliger blev et vigtigt tiltag i opbygningen af velfærdssamfundet

I løbet af 60´erne blev mustensbyggeriet afløst af beton- og montagebyggeri, og de almene byggerier blev stadig større. Grantoften og Hede-/Magleparken blev eksempler på ideen om den funktionsopdelte by, hvor boliger og erhverv blev adskilt. Der blev bygget boligområder med indkøbscentre, institutioner, skoler og kirke lige inden for rækkevidde.

Efter en periode med store byggerier fokuserede man igen på tæt-lavt byggeri, som f.eks. rækkehusene i Måløv Park og gårdhavehusene i Lundegården, som var inspireret af den såkaldte ”Albertslund-model”.

80´erne blev renoveringens årti, da det viste sig, at beton ikke kunne holde evigt, og at det ikke var en god idé at bygge huse med flade tage i det kolde og våde danske klima.

I 90´erne ser vi mange eksempler på utraditionelle forsøgsbyggerier opført i træ, glas og stål. Der eksperimenteres med solfangere, jordvarme og der er fokus på, at byggerierne skal have et lavt energiforbrug.

I det sidste årti er der blevet fokuseret meget på blandede boligformer, variation, oplevelsesrigdom og integration af boliger og erhverv. Nu arbejdes der for at skabe sammenhængende bykvarterer, hvor bygaden igen binder lokalområdet sammen.

Ballerup Kommune og de almene boligselskaber har igennem mange år været i front med en ny forståelse og vision for det almene boligkvarters kvaliteter og muligheder.

Ballerup_plancher_800x2000_final_lowres(1)