Boligsocial forankring

Den almene sektor mangler en forankringsstrategi, der sikrer at de mange boligsociale helhedsplaner og projekter bliver landet, så by- og boligområder får varigt gavn af de mange indsatser.

En forankringsstrategi skal tænkes ind i det øjeblik man idéudvikler en helhedsplan og en lang række konkrete indsatsområder og delprojekter. Hvis ikke der er en forankringsstrategi og en metode, der kan matche denne, vil mange af projekterne ikke blive bæredygtige.

Læs rapporten “Forankring af kvarterløft”, skrevet at forsker Birgitte Mazanti, som i dag er leder af Center for Boligsocial Udvikling.

Læs om Boligsocial forankringsstrategi, udarbejdet af Tverskov Kommunikation & Udvikling: Forankringsguide-fra-projekt-til-drift-tverskov