Tverskov Kommunikation & Udvikling kan tilbyde:

Læring – Inspiration – Proces – Udvikling

 

Udvikling og markedsføring:

 • Boligområdets virksomhedsplan – formål, indhold og principper
 • Fremtidssikring af boligområder – hør om 99 relevante tiltag
 • Mål- og handleplan for boligområdet
 • Markedsfører af almene boliger med beboere som ambassadører

Bedre image og formidling:

 • Bedre formidling via skriftlighed, bedre opslag, nyhedsbreve og hjemmesider
 • Bedre image for boligselskab og boligområder (metoder og værktøjer)
 • Hvordan når de gode almene historier frem til medierne (tips om mediekontakt)

Nye politikker og strategier?

 • Skal boligselskabets have en integrationspolitik? Hvordan kan den se ud?
 • Skal boligselskabets have en frivilligpolitik? Hvordan kan den se ud?
 • Skal boligselskabet have en kommunikationsstrategi?

Beboerinddragelse og beboerdemokratiet

 • Inspirationsoplæg om beboerdemokratiet og udvikling af et idékatalog
 • Nydanskere i beboerdemokratiet – hvordan kan vi gøre det bedre?

Udvikling af afdelingsbestyrelser

 • Udviklingsworkshop om bedre og mere effektive mødeformer
 • Afdelingsbestyrelsernes arbejde og årsplaner

Oplæg/workshop til bestyrelseskonferencer:

 • Skal boligområderne have egne virksomhedsplaner?
 • Hvordan arbejder vi med fremtidssikring af boligerne?
 • Hvordan markedsfører vi vores boliger bedre?
 • Metoder og værktøjer til bedre beboerinddragelse
 • Hvordan arbejder vi med forankring af det boligsociale arbejde
 • De gode almene historier og bedre formidling
 • Skal boligselskabet have en integrationspolitik?
 • Skal boligselskabet have en frivilligpolitik?
 • Udvikling af afdelingsbestyrelsernes arbejde
 • Hvordan skaber vi mere effektive mødeformer?
 • Skal boligselskabet have en kommunikationsstrategi?
 • Hvordan håndterer vi de lokale medier?