Fremtidssikring af boliger

Det er en stor udfordring for den almene sektor at fremtidssikre de almene boliger. Landsbyggefonden har i sine analyser påvist, at der i de kommende år skal investeres milliarder i renoveringer, hvis de almene boliger på sigt skal kunne konkurrere med det øvrige boligmarked. Der arbejdes med mange typer af planer:

 • Fysiske helhedsplaner
 • Boligsociale helhedsplaner
 • Virksomhedsplaner
 • Mål- og handleplaner

I princippet skal hvert boligområde i dag vurdere områdets fremtidige konkurrencevilkår på det lokale boligmarked. Det handler om at renovere og forny boligområderne i lyset af de krav og ønsker fremtidens lejere har og skele til, hvordan byggeriet også om 10 – 20 år kan udfylde et unikt behov på det lokale boligmarked. Renoveringer skal ses i lyset af:

 • at velstandsstigningen fortsætter
 • at flere borgere vil efterspørge kvalitet
 • at der kommer flere ældre
 • at flere får brug for at arbejde hjemme
 • at antallet af beboere over 80 år stiger
 • at kulturforskelle fortsat vil betyde meget
 • at fremtidens beboere ønsker større fleksibilitet
 • at beboere ønsker en mere individuel bolig
 • at flere vil efterspørge bæredygtighed

På baggrund af Landsbyggefondens forsøgsprojekter med ombygninger af almene boliger har Tverskov Kommunikation & Udvikling for Andelsboligforeningen VIBO udarbejdet et idékatalog med 99 forskellige renoveringstiltag af almene boliger.

Idékataloget er også udarbejdet i en kortere udgave til møder og seminarer om fremtidssikring af almene boliger. Her er idekataloget kogt ned til 77 forskellige renoveringstiltag.
Se idekataloget: 77 mulige forandringer

Tverskov Kommunikation og Udvikling har udviklet en mål- og handleplan for et af VIBOs boligområder på Amager (Holmbladsgade).

Nogle boligområder arbejder med virksomhedsplaner, der udpeger særlige indsatsområder og formulerer årlige mål for afdelingsbestyrelsen og ejendomsfunktionærernes arbejde og samarbejde.

Vision og mål for boligorganisationen

Spørgeskemaundersøgelser i almene boligområder