Den gode projektleder

– Når de menneskelige ressourcer er afgørende for resultatet

Facilitering af temadag for kommunale ledergrupper  og personalegrupper

Det er lidt af en udfordring at være kommunal projektleder med borgerinddragelse og frivillige som målgruppe. På et traditionelt projektlederkursus får deltagerne nogle nyttige projektværktøjer, men der skal menneskelige ledelseskompetencer til, hvis projektarbejdet skal lykkes.

På temadagen sætter vi fokus på de menneskelige ledelsesressourcer for at optimere deltagernes arbejde som projektledere:

  • Hvordan skabes selvindsigt over egne ressourcer og ledelsesevner?
  • Hvilke lederkompetencer og ressourcer er afgørende for at skabe succes?
  • Hvordan kan den enkelte udvikle sit potentiale?

Temadagen vil bl.a. fokusere på evnen til at analysere, forståelse af projektets mange målgrupper, timing af processer, motivering af frivillige, anerkendende tilgang, accept af forskellige i deltagelsesniveau, inkluderende ledelse og evnen til at rose, vejlede og coache.

På temadagen deler deltagerne deres erfaringer og viden om arbejdet som projektledere og diskuterer, hvordan indsatsen optimeres. I en kombination af oplæg og deltagerdialog sættes der fokus på, hvordan den enkeltes indsats og den kommunale indsats kan styrkes og forbedres.

Temadagen designes og tilpasses kundens ønsker og behov. Kunden kan vælge imellem ½ temadag og en hel temadag. Pris aftales på baggrund af deltagerantal og kursusdesign.


TVERSKOV KOMMUNIKATION & UDVIKLING:

Journalist og konsulent Kim Tverskov har i de sidste 15 år udviklet projekter sammen med kommuner og frivillige borgere i lokalsamfund og i udsatte boligområder. Kim Tverskov arbejder i krydsfeltet imellem boligorganisationer, almene boligområder og kommuner. Han har arbejdet som boligsocial projektleder, som freelancejournalist i udsatte boligområder og som projektleder og frivilligkonsulent i mange samarbejdsprojekter, hvor beboer- og borgerinddragelse er i fokus. Han underviser på Foreningshøjskolen og er initiativtager til Beboerhøjskolen.

Tverskov Kommunikation & Udviklings workshop og temadage er kendte for at være intense forløb, hvor deltagerne får en masse nye input, bliver aktiveret og indgår i en nyttig og reflekteret dialog, hvor deres erfaringer og viden kommer i spil på nye måder.

 Hent tilbud som pdf-fil
Den gode kommunale projektleder (temadag)