Det gode image

Virksomheder, organisationer, politikere og boligområder har alle et image, der giver et positivt eller negativt omdømme. Det dårlige image betyder, at virksomheder ikke kan sælge deres varer, og at de mister markedsandele. Organisationer mister gennemslagskraft, kunder og offentlighedens interesse. Det dårlige image betyder, at politikere mister indflydelse og i sidste ende ikke bliver genvalgt.

Når boligområder får et dårligt image flytter de ressourcestærke beboere ud, og der opstår en negativ spiral, hvor boligselskab og kommune begynder at anvise ressourcesvage beboere for at få lejlighederne fyldt op og undgå huslejetab. Det dårlige image i boligområder vil ofte betyde, at ventelisterne minimeres og udgifter til driften stiger og det kan i sidste ende føre til huslejestigninger.

Derfor er det afgørende, at boligområder tager deres image alvorligt og ser imagearbejdet som en del af strategien for at afvikle “ghettoen”.