Det nye velfærdssamfund

– På vej fra kollektive ordninger til individuelle løsninger

Facilitering af temadag for kommunale ledergrupper  og personalegrupper

I industrisamfundet var der fokus på masseproduktion og skabelse af ensartede produkter og ydelser. Det skabte en idé om, at velfærdsydelser skulle være ens i alle kommuner og at denne ensartethed i velfærdsydel­sen var en rettighed for den enkelte borger.

På temadagen sætter vi fokus på det nye velfærdsparadigne og kommunernes muligheder for at udvikle velfærdssamfundets ydelser:

  • Kan kommunen gå fra at have ensartede til at udvikle mangfoldige velfærdsydelser?
  • Hvordan kan frivillige og professionelle indgå i et velfærdspartnerskab?
  • Hvordan udvikles velfærdsydelser med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker?

Fornyelse af velfærdssamfundet kan tage udgangspunkt i en vision om, at velfærdsydelser skal udvikles via en lokal samskabelsesproces. På temadagen ser vi på fremtidens velfærdssamfund, og på hvilke rammer og bindinger kommuner i dag har for at udvikle en mere fleksibel velfærds-ydelse, hvor borgerne og civilsamfundet kan spille en nøglerolle i udvikling af velfærden.

På temadagen deler deltagerne deres erfaringer og viden om arbejdet med at skabe nye velfærdsydelser og diskuterer, hvordan indsatsen optimeres. I en kombination af oplæg og deltagerdialog sættes der fokus på, hvordan den enkeltes indsats og den kommunale indsats kan styrkes og forbedres.

Temadagen designes og tilpasses kundens ønsker og behov. Kunden kan vælge imellem ½ temadag og en hel temadag. Pris aftales på baggrund af deltagerantal og kursusdesign.


TVERSKOV KOMMUNIKATION & UDVIKLING:

Journalist og konsulent Kim Tverskov har i de sidste 15 år udviklet projekter sammen med kommuner og frivillige borgere i lokalsamfund og i udsatte boligområder. Kim Tverskov arbejder i krydsfeltet imellem boligorganisationer, almene boligområder og kommuner. Han har arbejdet som boligsocial projektleder, som freelancejournalist i udsatte boligområder og som projektleder og frivilligkonsulent i mange samarbejdsprojekter, hvor beboer- og borgerinddragelse er i fokus. Han underviser på Foreningshøjskolen og er initiativtager til Beboerhøjskolen.

Tverskov Kommunikation & Udviklings workshop og temadage er kendte for at være intense forløb, hvor deltagerne får en masse nye input, bliver aktiveret og indgår i en nyttig og reflekteret dialog, hvor deres erfaringer og viden kommer i spil på nye måder.

Hent tilbud som pdf-fil
Velfærdssamfundets nye paradigme (temadag)