Demokratiets udfordringer

Tverkov Kommunikation og Udvikling har skrevet et 10 siders konsulentoplæg, der analyserer årsager til beboerdemokratiets nuværende problemer og udfordringer. Oplægget giver bud på ændringer af tilgange og arbejdsformer omkring følgende temaer:

 • Vidensamfundets nye udfordringer
 • Den inkluderende boligorganisation
 • Hvervning af frivillige
 • Fornyelse af afdelingsmødet
 • Udvikling af bestyrelsesnetværk
 • Aktivering af de unge
 • Udvikling af frivillige ledere
 • Inddragelse af nydanskere
 • Kvalitetsudvikling og evaluering
 • Det digitale beboerdemokrati
 • Branding af beboerdemokratiet
 • Boligselskabets  frivillighedspolitik

Læs konsulentrapporten:

Fremtidensbeboerdemokrati

Nyt liv i beboerdemokratiet (2018)