Dialog i udsatte boligområder

– Kultur, normer, uskrevne regler og beboerdemokrati

Facilitering af temadag for kommunale ledergrupper og personalegrupper

Når kommunalt ansatte og projektledere skal samarbejde med almene boligorganisationer, afdelingsbestyrelser, varmemestre og projektmedarbejdere, bliver de draget ind i en kultur, der kan være svær at navigere i. Den beboerdemokratiske kultur indeholder værdier fra den tidligere arbejderkultur. Kulturen kan være flerkulturel og er ofte præget af mistro og interne magtkampe, der kan sætte et markant præg på samarbejdet med kommunen.

På temadagen sætter vi fokus på den særlige almene kultur og de mange aktører i de almene boligområder:

  • Hvilke barrierer er der i mødet imellem kommune og den almene beboerkultur?
  • Hvordan fungerer beboerdemokratiet som demokrati og som samarbejdspartner?
  • Hvordan etableres bedre samarbejdsrelationer imellem borgere og kommune?

Den almene sektor består af valgte og ansatte aktører, der løser forskellige opgaver og som fungerer i et demokratisk hierarki, der er vigtig at kende, hvis samarbejdsrelationerne skal udvikle sig positivt. Samarbejdet afhænger i høj grad af, hvorvidt samarbejdsparterne er i stand til at afkode hinandens tilgange og forventninger.

På temadagen deler deltagerne deres erfaringer og viden om de almene boligområders kultur, regler og traditioner. I en kombination af oplæg og deltagerdialog sættes der fokus på, hvordan den kommunale indsats kan styrkes og forbedres.

Temadagen designes og tilpasses kundens ønsker og behov. Kunden kan vælge imellem ½ temadag og en hel temadag. Pris aftales på baggrund af deltagerantal og kursusdesign.


TVERSKOV KOMMUNIKATION & UDVIKLING:

Journalist og konsulent Kim Tverskov har i de sidste 15 år udviklet projekter sammen med kommuner og frivillige borgere i lokalsamfund og i udsatte boligområder. Kim Tverskov arbejder i krydsfeltet imellem boligorganisationer, almene boligområder og kommuner. Han har arbejdet som boligsocial projektleder, som freelancejournalist i udsatte boligområder og som projektleder og frivilligkonsulent i mange samarbejdsprojekter, hvor beboer- og borgerinddragelse er i fokus. Han underviser på Foreningshøjskolen og er initiativtager til Beboerhøjskolen.

Tverskov Kommunikation & Udviklings workshop og temadage er kendte for at være intense forløb, hvor deltagerne får en masse nye input, bliver aktiveret og indgår i en nyttig og reflekteret dialog, hvor deres erfaringer og viden kommer i spil på nye måder.

Hent tilbud som pdf-fil
Borgerdialog i de almene boligområder (temadag)