Dialogbaserede kurser

Beboerhøjskolens læringsrum og pædagogiske metode

Frisætte tanker
Mangfoldighed og forskelle skal synliggøres, så der frisættes tanker og ideer, som frivillige, ansatte og beboervalgte ikke udtrykker i hverdagen.

Synliggøre rammer
Rammer og betingelser, som er med til at bestemme hverdagens kultur og praksis, skal synliggøres og ændres, så det bliver muligt at ændre praksis

Italesætte viden
Ansatte, frivillige og valgte har en masse viden og erfaringer, som skal frem i lyset, så alle kan reflektere over, hvordan deres viden kan medvirke til at skabe nye løsninger.

Skabe læringsrum
Der skal skabes et åbent miljø og et uformelt læringsrum, hvor den enkelte trives. Frivillige, beboervalgte, ansatte og underviser/proceskonsulent skal udgøre et fælles undersøgende team.

Udvikle ståsteder
Der skal skabes en proces, hvor spørgsmål og emner bliver vedkommende for deltagernes hverdag. Deltagerne skal nå frem til et personligt ståsted, som er en forudsætning for handling.

Skabe handling
Ny viden, reflektion og selverkendelse skal generere ny indsigt i årsager, sammenhænge og  barrierer. En indsigt, der skaber ny energi og lyst til at handle og til at skabe forandringer.