Workshop for foreninger

I marts 2011 gennemførte Tverskov Kommunikation og Udvikling 5 seminarer for Danske Ældreråd. Seminarerne handlede om, hvordan ældrerådene kan bruge medierne til at skabe større synlighed og bedre lokal gennemslagskraft.

På seminarerne samlede vi ideer og tanker op i et idékatalog, som sammen og hver for sig kan skabe større gennemslagskraft og synlighed i medierne og i offentligheden.

Ideerne kan bruges af enhver forening, der har brug for ny inspiration. I kan også overveje – sammen med Tverskov Kommunikation & Udvikling – at arrangere en inspirations-og udviklingsdag med medier og synlighed på dagsordenen.

Det er fint at bruge andres erfaringer, men det er nu engang bedst at formulere et idékatalog med udgangspunkt i egne erfaringer. Det skaber ny energi og et større engagement.

Læs idékatalioget fra Danske Ældreråd:
Idékatalog Danske Ældreråd om synlighed og medier

 

 

forI løbet af