Ghetto-exit-strategi

– Strategisk projektledelse, når ”ghettoer” skal afvikles

Facilitering af temadag for kommunale ledergrupper  og personalegrupper

Skal vi servicere ghettoer eller skal vi afskaffe dem? Der foregår et stort arbejde i de udsatte boligområder, men stadig flere undersøgelser viser, at indsatsen ”kun” skaber bedre trivsel – og ikke afvikler ghettoerne.

På temadagen sætter vi fokus på den kommunale indsats i de udsatte boligområder:

  • Er indsatsen fokuseret og fører den til udvikling eller til afvikling af ”ghettoen”?
  • Hvad er den kommunale indsats og rolle i de boligsociale projekter?
  • Hvilke tiltag er der behov for, hvis ”ghettoerne” skal afvikles?

Temadagen vil bl.a. fokusere på de boligsociale nøgletal og arbejdet med at ændre den sociale- og etniske skæve beboersammensætning. Deltagerne vil diskutere boligsociale strategier, herunder forankringsstrategier, hvis mål er at gå fra projekt til drift og skabe varige forbedringer. Temadagen kan danne udgangspunkt for at udvikle nye tiltag og boligsociale prioriteringer.

På temadagen deler deltagerne deres erfaringer og viden om arbejdet i de udsatte boligområder og diskuterer, hvordan indsatsen optimeres. I en kombination af oplæg og deltagerdialog sættes der fokus på, hvordan den kommunale indsats kan styrkes og forbedres.

Temadagen designes og tilpasses kundens ønsker og behov. Kunden kan vælge imellem ½ temadag og en hel temadag. Pris aftales på baggrund af deltagerantal og kursusdesign.


Tverskov Kommunikation & Udvikling:

Journalist og konsulent Kim Tverskov har i de sidste 15 år udviklet projekter sammen med kommuner og frivillige borgere i lokalsamfund og i udsatte boligområder. Kim Tverskov arbejder i krydsfeltet imellem boligorganisationer, almene boligområder og kommuner. Han har arbejdet som boligsocial projektleder, som freelancejournalist i udsatte boligområder og som projektleder og frivilligkonsulent i mange samarbejdsprojekter, hvor beboer- og borgerinddragelse er i fokus. Han underviser på Foreningshøjskolen og er initiativtager til Beboerhøjskolen.

Tverskov Kommunikation & Udviklings workshop og temadage er kendte for at være intense forløb, hvor deltagerne får en masse nye input, bliver aktiveret og indgår i en nyttig og reflekteret dialog, hvor deres erfaringer og viden kommer i spil på nye måder.

Hent tilbud som pdf-fil
Ghettostrategi og det lokale samarbejde (temadag)