Hjælp til samskabelse

INSPIRATIONSOPLÆG PÅ LEDELSESMØDER OG KONFERENCER

  • Hvad er samskabelse? Hvad kan det bruges til? Hvordan kan kommunen og boligorganisationen understøtte og facilitere samskabelse?

ORGANISATIONENS SAMSKABELSESPOLITIK

  • Facilitering af politikudvikling i ledelse eller i organisationen om udvikling af en samskabelsespolitik.

TEMADAGE OM SAMSKABELSE

  • Facilitering af samskabelsesprocesser for kommuner på seminarer, temadage og konferencer. Emnerne kan være lokale temaer og udfordringer
  • Facilitering af samskabelsesprocesser for boligorganisationer.
    Emnerne kan være: Udvikling af driften, det gode naboskab, integration, frivilligt arbejde/beboerdemokrati
  • Temadage eller fyraftensmøder for boligsociale styregrupper om samskabelse i det boligsociale arbejde.

KURSER OG FYRAFTENSMØDER OM SAMSKABELSE

  • Skræddersyede kurser for ansatte og valgte i samskabelse
  • Samskabelseskursus (undervisning på boligorganisationens kurser)

SAMSKABELSE I LOKAL-OMRÅDET/BOLIGOMRÅDET

  • Igangsætning af konkrete samskabelsesprocesser i lokalområder eller i boligområder sammen med kommune, ejendomskontor, afdelingsbestyrelse, administration og frivillige.

Ring og fortæl, hvad I har behov for,
så skræddersyer vi et forløb eller en ydelse og en pris.

Samskabelse i kommuner (2018)

Samskabelse boligorganisationer (2018)