Image og kommunikationsstrategi

Inspirationsforedrag:

FRA DET DÅRLIGE TIL DET GODE IMAGE

De almene boliger og mange boligområder har et relativt dårligt image. Konsekvenserne er, at middelklassen vælger boligområderne fra og at sociale- og etniske problemer kommer i fokus. Når middelklassen fravælger boligområderne mister beboerdemokratiet kompetencer og evne til at løse problemerne. Skal det dårlige image ændres, kræver det et langsigtet arbejde med at udvikle boligområderne og styrke den interne og eksterne kommunikation.

  • Hvordan arbejder boligområderne med at ændre det negative image?
  • Hvem kommunikerer og hvem er ambassadører for boligområdet?
  • Arbejder boligområdet med historiefortælling og kontakt til de lokale medier?

Foredraget lægger op til en forståelse af hvad det er der påvirker den almene sektors image og hvilke værktøjer, der kan bruges, når dette skal ændres. Der lægges op til en dialog om, hvordan boligorganisation og boligområde kan styrke deres indsats for at skabe et bedre image.