Inkluderende demokrati

Inspirationsforedrag

FRA REGELTYRANI TIL BEBOERDEMOKRATI

Beboerdemokraterne er opdraget til at følge en masse regler og procedurer, der blokerer for en kreativ, anerkendende og visionær tilgang til beboerarbejdet. De har brug for at skabe udvikling, forny demokratiets mødeformer, sætte beboerinddragelse, medskabelse og deltagelse i centrum og udvikle en ny frivilligkultur, hvor beboerne har et større medansvar for boligområdernes drift og aktiviteter.

  • Har boligområderne problemer med at tiltrække nye beboerdemokrater?
  • Arbejder områderne med innovation og udvikling af demokratiets mødeformer?
  • Hvordan tiltrækkes flere frivillige i områderne?

Beboerdemokraterne mangler et bredt kulturelt netværk, boligsocial viden og de organisatoriske kompetencer, der kan sikre fremdrift i beboerarbejdet. Foredraget lægger op til en dialog om, hvordan beboerdemokratiet kan fornys og hvordan denne fornyelse kan skabe mere inklusion i boligområderne.