Kommunikation og image

Kommunikation er første skridt når der skal handles

Alle kan kommunikere, men mange har svært ved at gøre det, så budskaberne også når den målgruppe, man vil kommunikere med.

Den gode leder ved, at den rigtige kommunikation og formidling vil skabe en masse værdi for organisationen, for kommunen, for boligområdet og for lokalsamfundet. Den rette information kan tiltrække de rigtige lejere, den kan motivere medarbejdere og borgere til at gøre en målrettet og ekstraordinær indsats. God kommunikation kan spare medarbejdere for at bruge kostbar tid og ressourcer ved telefonopkald eller mails fra en målgruppe, der føler sig dårligt informeret.

Det dårlige image vil ofte føre til en dårligere økonomi, fordi ventelisterne tyndes ud, boliger står tomme og de gode medarbejdere søger væk. Et dårligt image påvirker lysten til at investere tid og penge, det påvirker samarbejdsrelationer og de frivillige ressourcer forsvinder fra projekter og fra lokalsamfund.

Udfordringen består i at forstå, hvordan man kommunikerer til udvalgte målgrupper og bruger en bred platform af medier, så budskaberne kommer ud over rampen. Professionelle kommunikatører udvikler en kommunikationsstrategi og råder over en række kommunikationskanaler og kommunikationsværktøjer.  Hvert info-værktøj bør  bruges målrettet og opfylde et klart formål.

En kommunikationsstrategi består af en intern og en ekstern del, hvor også mediepleje indgår som en del af en offensiv strategi for at for et bedre image i offentligheden. Kun ganske få af de boligsociale projekter og de almene boligområder har en image- og kommunikationsstrategi. Derfor er der meget udviklingsarbejde og mange succesfulde projekter, der ikke omtales og dermed ikke omsættes i et bedre i image.

Den almene sektor har ikke haft held med sine imagekampagner. De bør bygge på sektorens visioner og værdier og på virkelige fortællinger om beboernes liv – ikke på isolerede og smarte reklamestunts. Beboerne skal være nærværende, og de skal være en del af kampagnen som aktive formidlere. Hvis imagekampagner skal være inddragende, skal de bestå af en lang række større og mindre kommunikationsredskaber, såsom videos, billedslides, facebook-sider, postkort, mærkater m.v. som beboerne kan bruge i en viral kampagne, hvor budskaberne spredes via beboernes sociale netværk.