Almen imagehandleplan

 

Imageanalyse

En imageanalyse udvikles via en analysefase, hvor by- og boligområdets styrker, svagheder, trusler og muligheder klarlægges via en SWOT-analyse. Dette sker typisk på en temadag for nøglepersoner i by- og boligområdet.

På temadagen formidles viden og erfaringer om professionelles arbejde med image og kommunikation. Der gennemføres en dialog og en idéudvikling med udgangspunkt i områdets muligheder. Medieomtalen af byområdet vurderes.

Hvis det skønnes nødvendigt, foretages fokusgruppeinterviews af udvalgte grupper for at identificere deres syn på områdets styrker og udfordringer. Det kan typisk være unge, ældre eller beboere med anden etnisk baggrund end dansk.

 

Imagehandleplan

En imagehandleplan kan udvikles på basis af en temadag, hvor lokale aktører har udviklet en imageanalyse, der identificerer boligområdets styrker, svagher, trusler og muligheder.

Temadagens debat suppleres med en bearbejdning af fakta, statistik og nøgletal om området og en analyse af områdets kommunikation og medieberedskab.

Med udgangspunkt i de lokale muligheder og ressourcer opstilles en imagestrategi og en imagehandleplan, der fremlægger bud på, hvordan områdets trusler minimeres og samtidig peger på, hvordan der udvikles informations- og imageværktøjer og mediekompetencer i området.

En imagehandleplan kan omfatte fire niveauer:

1. Udvikling af organisationens medier:

 •        kvalitetsløft af beboerbladet
 •        en udgivelse af et nyhedsbrev
 •        en udvikling af hjemmesiden

2. Image- og pressearbejde:

 •        en imagegruppe
 •        en pressegruppe

3. Kompetenceudvikling:

 •        at lære at fortælle de gode historier
 •        at skrive artikler/pressemeddelelser
 •        at få viden om medie- og PR-arbejde
 •        at få viden om layout/fotografering

4. Imagekampagne:

 •        en storytelling-kampagne
 •        en udlejningskampagne
 •        en jubilæumskampagne
 •        en ambassadørkampagne

 

Tverskov Kommunikations imagekoncept:

Tverskov Kommunikation