Almene imageværktøjer

Imageprodukter kan være hæfter, udstillinger eller materialer, der er med til at profilere et område.

Udstillinger og hæfter:

 • Kunstnere der illustrerer et boligområde
 • Fotoudstiling på biblioteket
 • Byguide om spændende steder
 • Lokal fotokonkurrence
 • Jubilæumspjece
 • Lokalhistoriske fortællinger
 • Gæstemapper om boligområdet

Fakta og materialer:

 • Kvarterets egne postkort
 • Kvarterets mission og værdier
 • Info-materiale om skolen
 • Faktablade om kvarteret
 • Pjece med tips om medier
 • En lokal imageguide

Kvalitetsløft af beboerbladet

Beboerbladet eller kvarterbladet bør spille en central rolle i by- og boligområdets interne og eksterne kommunikation. Et kvalitetsløft består i udvikling af bladets koncept, indhold, stil, tone, foto, format og layout. Løftet kan også bestå i redaktionel sparring, idéudvikling og i formidling af positive historier.

Fortællende hjemmeside

Hjemmesider bør bruges som områdets digitale visitkort. De skal indeholde mange foto, gode historier, fakta og dokumentation. En hjemmeside kan styrke den lokale netværksdannelse og dialog. Brug hjemmesiden til at informere medierne om jeres nye tiltag.

Hjemmesiden skal være en elektronisk opslagstavle og dermed et elektronisk mødested for de mange parter og aktører, der arbejder for at skabe et attraktivt boligområde. Hjemmesiden skal informere om emner, der har fælles interesse for boligafdelingen og for lokalsamfundet. Den skal vise området frem som et dynamisk område, hvor der er en lang række tilbud og aktiviteter og spændende fornyelser.

Hjemmesiden skal styrke beboernes og de lokale aktørers informationsniveau og være et ”spejl” udadtil, således at den kan fortælle de gode historier og dermed styrke områdets image.

Hjemmesiden bør indholde en Blå Bog og foto af områdets nøglepersoner. Ofte stillede spørgsmål (FAQ) og slideshows.