Kvalitetsløft af bestyrelser

Det boligsociale projekt og Organisationsbestyrelsen bør samarbejde om et lærings- og udviklingsprojekt for afdelingsbestyrelserne i de udsatte boligområder. Bestyrelsesmedlemmerne har brug for et uddannelsesløft og bestyrelserne skal udvikles til samarbejdende teams, der kan løfte de boligsociale opgaver. Et lokalt læringsprojekt skal tage udgangspunkt i de lokale problemer og udfordringer.

Lærings- og udviklingsprojektet kan faciliteres af Tverskov Kommunikation & Udvikling i et tæt samarbejde med en eller flere afdelingsformænd og en repræsentant fra boligselskab eller organisationsbestyrelse.

Målet med læringsprojektet kan være:

  •  Kompetenceudvikling af de nuværende bestyrelsesmedlemmer
  •  Udvikling af afdelingsbestyrelserne til i højere grad at fungere som teams
  •  Styrkelse og fornyelse af beboerdemokratiet og arbejdsformerne
  •  Bedre mødekultur, arbejdsdeling og mere effektive møder
  •  Større beboerdeltagelse i afdelingsmøderne i 2013 og i 2014
  •  Organisering af flere frivillige omkring bestyrelsernes arbejde
  •  Styrke deltagernes kommunikations- og IT kompetencer

Baggrund
Skal det boligsociale projekt have succes afhænger det i høj grad af, om boligområdet får engageret mange frivillige ildsjæle, og at der i boligområdet er velfungerende afdelingsbestyrelser, som indgår i et tæt samarbejde om at løse boligområdets mange udfordringer.

Beboer- og bestyrelsesarbejdet udføres i dag af for få enkeltpersoner, som er i fare for at ”brænde ud”, hvis ikke flere bestyrelsesmedlemmer tager et medansvar. Mange vil gerne tage et ansvar, men kan være i tvivl om, hvorvidt de har den rette viden og de rette kompetencer. Derfor er der brug for et beboerdemokratisk lærings- og udviklingsprojekt, så flere nuværende – og kommende – bestyrelsesmedlemmer klædes på til at løse de mangeartede opgaver.

Et lokalt lærings- og udviklingsprojekt kan bl.a. handle om udvikling af beboerdemokratiets arbejdsformer, justering og opstramning af bestyrelsens rutiner og mødekultur, bestyrelsens arbejdsområder og bestyrelsesmedlemmernes arbejdsdeling. Desuden udvikling af afdelingsmøderne, samt kortlægning af bestyrelsernes kompetencer og behov for efteruddannelse.

Læs om hvad et lærings- og udviklingsforløb for afdelingsbestyrelser kan bestå i.

Kvalitetsløft af bestyrelser