Forskning om forankring

Netværk og forankring i områdebaseret byfornyelse

I rapporten fra Statens Byggeforskningsinstitut kan du læse om kommunernes praksis med forankring i den områdebaserede byfornyelse.

Områdebaseret byfornyelse har i de senere år været et af de væsentligste bypolitiske instrumenter for kommunerne.  På baggrund af en række case-studier ser rapporten på, hvordan kommunerne i praksis varetager disse udfordringer.

Udersøgelsen identificerer, hvordan kommunerne i praksis arbejder med forankring i den områdebaserede byfornyelse, hvilke strategier de gør brug af, hvilke barrierer de oplever, og hvilken læring de opnår med byfornyelsen.

Rapporten er udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut i 2010 og er skrevet af forskerne Jesper Ole Jensen, Lars A. Engberg, Marianne Foman og Valinka Suensson.

Læs: rapporten
sbi-2010-131