Mine kernekompetencer

Hvorfor bruge Tverskov Kommunikation?

Kim Tverskov er en konsulent med rødder i civilsamfundet. Han kombinerer professionelle kompetencer inden for journalistik og kommunikation med 30 års erfaringer fra diverse frivillige projekter han har deltaget i. Kim Tverskov har en særlig viden og erfaring fra 20 års arbejde i den almene sektor, hvor han har mødt og samarbejdet med aktører, der arbejder i kommuner, i boligorganisationer og i boligområder.

Hans viden og erfaring med beboerdemokratiets funktion og virke, betyder, at han er fortrolig med de kompetencer og de beslutningsgange, der præger området. Det er afgørende for at kunne facilitere og at stille de skarpe spørgsmål.

Som konsulent har han arbejdet for mere end 20 boligorganisationer og endnu flere boligområder. Derfor underviser han med en viden og bruger en masse eksempler, som han henter fra forskellige boligorganisationer, boligområder og lokalsamfund.

Kim Tverskov er optaget af, hvordan aktiviteter og projekter tænkes ind i driften, således at der skabes en “rigtig” projektudvikling, der kan forankres med udgangspunkt i de lokale ressourcer. Af samme grund lægger han meget vægt på kompetenceudvikling af frivillige, valgte og ansatte, da det ofte er en forudsætning for at skabe varige resultater.

Undervisning og kommunikation sker i øjenhøjde og er meget fleksibel og tilpasses løbende til målgruppen ud fra princippet om, at kunden gerne løbende må være med til at justere og prioritere, så tiden bruges bedst muligt. Kim Tverskov er kendt for at have en høj faglighed, høje ambitioner på kundernes vegne og har gode evner til at skabe energi og motivation.

Journalistik og formidling

 • Journalistiske artikler og foto til blade og magasiner
 • Artikler og formidling til hjemmesider, nyhedsbreve og rapporter
 • Design og produktion af blade, nyhedsbreve og medieprodukter
 • Udvikling af hjemmesider og sociale medier

Proces og facilitering

 • Rådgivning og procesdesign af beboer- og borgerinddragelse
 • Design og facilitering af møder, seminarer og konferencer
 • Interviewundersøgelser, vidensdeling og evalueringer

Innovation og udvikling

 • Idéudvikling og igangsættelse af udviklingsprocesser
 • Projektansøgninger og design af pilot- og udviklingsprojekter
 • Projektledelse i forbindelse med udviklingsprojekter

PR og kommunikationsrådgivning

 • Analyse af kommunikationsudfordringer
 • Udvikling af kommunikationsstrategier
 • Iværksættelse af image- og brandingkampagner
 • Presserådgivning og PR

Kurser og kompetenceudvikling

 • Udvikling af kurser, temadage og seminarer
 • Design af proces- og læringsforløb
 • Undervisning, foredrag og inspirationsoplæg