Proces og metode

Tverskov Kommunikation har en række faglige kompetencer, der skal bruges til at skabe de rigtige rammer og indhold i samarbejdet. Mødet med kunden vil i hovedsagen bygge på følgende trin:

• Analyse
• Idéudvikling
• Udvikling af metoder
• Udvikling af værktøjer
• Idéafprøvning
• Evaluering

I proces- og udviklingsforløb skal der imellem Tverskov Kommunikation og kunden etableres professionelle relationer, der tager afsæt i følgende metoder, holdninger og rollefordeling:

  • Konsulenten og deltagerne udgør tilsammen et undersøgende fællesskab
  • Deltagere danner sig tanker og opfattelser og opnår et personligt ståsted
  • Emner skal være vedkommende for deltagernes hverdag og praksis
  • Der skal være plads til forskelle og mangfoldighed i alle udviklingsfaser
  • Betingelser der ligger til grund for eksisterende praksis skal synliggøres
  • Konsulenten er fødselshjælper for erkendelse, idéudvikling og for ny praksis
  • Proces og arbejdsmetoder skal også blive en del af deltagernes læreproces