De 10 dogmeregler

Inspireret af Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) | 10 veje til samskabelse

1. Se potentialet i uenigheder
Undgå ikke konflikter. Vær nysgerrig. Forstå de andres udgangspunkt. Find nye og fælles løsninger.

2. Vent med at formulere løsninger
Deltag med et åbent sind. Lyt og lad processen gå sin gang. Der vil helt sikkert opstå gode ideer.

3. Tro ikke på at der findes enkle svar
Acceptér at mange problemer er komplekse. Der er brug for en palet af mange tiltag og løsninger.

4. Undgå nye projekter – opbyg en kultur
Der er ikke behov for et nyt projekt, men for en ny kultur. I skal ændre jeres praksis.

5. Skru ned for tempoet
Giv processen tid og forcér ikke noget. At samskabe erfaringer, holdninger og ressourcer kræver tid.

6. Forstå at din viden er utilstrækkelig
Forstå at fornyelse kræver at den fælles viden italesættes. Det er ikke dig, men fællesskabet, der har løsningen.

7. Slip styringen og del magten
Ligeværdige samarbejdspartnere fordeler ”magten”. Rédefiner jeres relationer, roller og ansvar.

8. Fokusér på processen
Vejen til løsningen er også vigtig. Her skabes ejerskab og grundlaget for de bæredygtige løsninger.

9. Skab en tillidskultur
Drop forbudskulturen. Den stigmatiserer beboerne. Tal op til dem, vis dem tillid, så tager de mere ansvar.

10. Byg en bro imellem service og samskabelse
Minimér ”service” og ”ydelser” og erstat det med tillid og nye driftsformer, der bygger på øget borger- og beboeransvar.