Smid den kommunale kittel

– Når embedsmænd spiller på ”udebane” i lokalsamfund

Facilitering af temadag for kommunale ledergrupper  og personalegrupper

Kommunalreformen har skabt fokus på borgerinddragelse. Samtidig arbejder mange kommuner med at inddrage borgere i en række velfærdsopgaver. Det er en udfordring for de kommunale afdelinger, projektledere og medarbejdere, som i højere grad end tidligere skal ud og møde borgerne.

På temadagen sætter vi fokus på de kommunale roller og tilgangen til de frivillige borgere i lokalsamfundet:

  • Hvilke barrierer er der i mødet imellem kommune og borgere?
  • Hvad skal tilgangene og succeskriterier for borgerinddragelsen være?
  • Hvordan bruges fællesskabet som løftestang til udvikling af lokale projekter?

Temadagen sætter fokus på, hvad det er, der driver borgerne til at være frivillige, og hvordan kommunale medarbejde kan understøtte borgerinddragelsesprocessen, så den bliver til gavn for både civilsamfund og for kommune. Vi vil bl.a. se på ledelse af frivillige, rummet for demokratisk inddragelse og kommunikationsindsatsen i forbindelse med borgerinddragelsesprocessen.

På temadagen sættes der fokus på deltagernes erfaringer i mødet med borgerne, og deltagerne deler deres viden og erfaringer med borgerinddragelse. I en kombination af oplæg og deltagerdialog sættes der fokus på, hvordan den kommunale indsats kan styrkes og forbedres.

Temadagen designes og tilpasses kundens ønsker og behov. Kunden kan vælge imellem ½ temadag og en hel temadag. Pris aftales på baggrund af deltagerantal og kursusdesign.


TVERSKOV KOMMUNIKATION & UDVIKLING:

Journalist og konsulent Kim Tverskov har i de sidste 15 år udviklet projekter sammen med kommuner og frivillige borgere i lokalsamfund og i udsatte boligområder. Kim Tverskov arbejder i krydsfeltet imellem boligorganisationer, almene boligområder og kommuner. Han har arbejdet som boligsocial projektleder, som freelancejournalist i udsatte boligområder og som projektleder og frivilligkonsulent i mange samarbejdsprojekter, hvor beboer- og borgerinddragelse er i fokus. Han underviser på Foreningshøjskolen og er initiativtager til Beboerhøjskolen.

Tverskov Kommunikation & Udviklings workshop og temadage er kendte for at være intense forløb, hvor deltagerne får en masse nye input, bliver aktiveret og indgår i en nyttig og reflekteret dialog, hvor deres erfaringer og viden kommer i spil på nye måder.

Tilbud som pdf-fil
Smid den kommunale kittel (temadag)