Uddannelse af frivillige

Frivilligkursus i Munkebo skabte energiske kulturbærere klædt på til at skabe positive tiltag i boligområdet

 

Af Kim Tverskov
Fire mandage med frivilligkursus fra kl. 17 – 20 satte i november og december skub i unge og ældre beboere i Munkebo i Kolding. Kurset har givet dem ideer og værktøjer til at udvikle projekter og inddrage frivillige i deres boligområde.

Nye aktiviteter
De frivillige kulturbærere vil udvikle samarbejdet mellem de unge og de ældre om konkrete projekter, bl.a. den årlige sommerfest, Sankt Hans og andre arrangementer i boligområdet. De vil udvikle beboerdemokratiet og skabe bedre information via Facebook og udvikling af Munkebos beboerblad. Blandt deltagerne var der unge med fra Munkebos ungeklub Klub 101, der gerne vil i tættere dialog med bestyrelsen og arrangere aktivitetsdage, ungediskoteker og sommerrejser til storbyer i Europa.

Udviklede idékatalog
De frivillige har bl.a. fået viden om kortlægning af ressourcer (ABCD-metoden), om idé- og projektudvikling, om anerkendende tilgang og udvikling af beboerdemokratiet. I løbet af kurset udarbejdede deltagerne et idékatalog over nye aktiviteter i Munkebo. Efter kurset har de boligsociale medarbejdere taget over og skal i 2013 arbejde videre med de konkrete ideer og projekter.

Frivilligkurset ”Kulturbærere i Munkebo” var tilrettelagt i et samarbejde mellem Tverskov Kommunikation & Udvikling og de boligsociale medarbejdere i Munkebo. Kurserne foregik i Munkebos nye beboerhus.

Læs mere. Se kursusoversigt. Frivilligkursus